Fremtidsfullmakt – det er noe du bør tenke på!

 

1. mai

 

Dagen i dag er viktig. Men det er også fremtiden! 

 

Jeg har vært på webinar om dette temaet. Det er i tiden. Dette er ikke et testament. Et testament gjelder når vi er døde. Dette er en fullmakt som er til nytte når vi lever! Alle bør tegne enn slik fullmakt. Særlig de over 55 + 

 

Det kan komme en dag da vi blir syke, demente, hjerneskade eller annen sinnslidelse – vi greier ikke lenger ta vare på oss selv og våre eiendommer. Der kommer denne fullmakten inn. Den skal du lage nå mens du er frisk i hodet ditt. Du kan også lese litt om dette i  Vergemålsloven § 20. 

 

Denne fullmakten skal sikre økt selvbestemmelse for den enkelte. Formelle krav til opprettelsen: Skriftlig, du må ha 2 vitner som er over 18 år. Ikke barn, ektefelle, samboer barn eller barnebarn. Altså to helt andre personer er vitne. 

 

Du bestemmer selv hva du vil ha med i denne fullmakten. Kan inneholde økonomiske forhold, håndtering av hus og hytte, betaling av gjeld og regninger. Hvordan dette skal blir håndtert når du ikke selv greier dette lenger. Salg av huset når du må flytte inn på et hjem. Hvordan du vil bo, hvordan din personlige behov skal være, Tannlege, fotpleier etc. Den kan også innholde hvordan din begravelse/kremasjon skal være. Du trenger altså to vitner og to som skal være dine fullmektiger. De 2 fullmektige kan være din ektefelle og et barn. Eller to av barna. Det kan være to fullmektiger, men kan også bare være en fullmektig.

 

Den ene skal ta hånd om det økonomisk og den andre det personlige. Når du har laget denne fullmakten så skal den signeres av de som er fullmektig. Dere må alle fem være tilstede samtidig og det kan ikke skje digitalt. Når dette er signert så skal de som er fullmektige beholde hver sin original. For ligger fullmakten hos deg så er det ikke sikkert du finner den igjen når du måtte trenge den – f.eks hvis du får en type Alzheimer. Fullmakten blir liggende til den dagen du trenger den! Vitnene (de må være over 18 år) trenger ikke vite innholdet i fullmakten. Men de skal være tilstede da fullmakten signeres og kjent med at det dreier seg om en fremtidsfullmakt! Vitnene skal også signere. 

 

 

Når begynner fullmakten å gjelde???

 

 

Den dagen det foreligger helseattest fra lege at du ikke lenger er i stand til å ta vare på din egen økonomi og helse! Når denne helseattesten foreligger må dette dokumentet tinglyses hos Statsforvalteren – da er fullmakten gyldig!

 

Og du finner mer om dette på hjelp.no hvor du logger deg inn med bankID – Nå kom jeg ikke inn her akkurat nå. Men det skal også foreligge maler du kan bruke til hjelp. 

 

 

Dette er for å sikre ditt eget liv når du ikke selv greier det. Da har du denne fullmakten som tar hånd om resten av ditt liv på en god måte! Du bestemmer selv hvordan du vil lage den. Har du en god advokat du kjenner til så kan du også søke hjelp der med å utforme innholdet i fullmakten. Mer du eier jo vanskeligere kan det være egentlig. 

 

 

Din fremtid – ditt liv